vliv v politice

V politickém prostředí se často stává, že po volbách jsou výsledky zpochybňovány a spousta nespokojených voličů hledá útěchu právě ve svalování jim nepříjemných výsledků čistě na fake news. Jsou ale fake news opravdu tím, co za všechno může?


Trump vs. Clintonová...

Podívejme se na Americké prezidentské volby z roku 2016, po kterých se termín fake news objevoval téměř všude. Podle studie politologů Andrew Guesse a Jason Reiflera, pouze 27 % Američanů navštívilo nějakou ze stránek zaměřenou na šíření FN, přičemž podporovatelé Clintonové navštěvovali téměř výhradně „proclintonovské“ stránky a podporovatelé Trumpa zase naopak stránky podporující výhradně jeho. Tyto stránky se ale na celkovém množství informací, jež voliči přijali, podílely pouhými 2 %. Navíc konzumace fake news byla koncetrována převážně mezi 10 % obyvatelstva USA, které mělo na svědomí 6 z 10 návštěv těchto stránek a i v této skupině byla celková dávka zpráv a informací z fake news stránek pouze 8 %.

Značnou část konzumentů fake news tvořili lidé starší 60let, což ukazuje na spojení s digitální negramotností.


Ve volbách do kongresu 2018 se vliv fake news zmenšil o celých 75 %. Může to být způsobeno zlepšenými algoritmy (slouží k odhalování FN) a větší připraveností Američanů, kteří se už nenechali jen tak nějakou zprávou ovlivnit, nebo to mohlo být díky menší důležitosti voleb do kongresu. Která z uvedených možností to byla, to se můžeme jenom domnívat.


Je nutno podotknout, že do této studie byly zahrnuty jen webové stránky, nikoliv fake news ze sociálních sítí a debat mezi politiky, ve kterých se díky stránkám jako demagog.cz dá těmto falešným zprávám vyhnout celkem jednoduše.


zdroj: http://www-personal.umich.edu/~bnyhan/fake-news-2016.pdf

autor: František Macek