Manipulace

Jak ostatní ovládat?

Jak vyhrát volby? Jak se dostat do vlády? Jak přimět rodiče ke zvýšení kapesného? Odpovědí je MANIPULACE... ale co to vlastně znamená?

Manipulace je snaha působit na myšlení a chování druhé osoby či celých davů. Běžně se s ní můžeme setkat ve formě koláží, pomluv, photoshopu nebo také videí.

Člověk, který se snaží přesvědčit druhou stranu o správnosti své myšlenky, názoru či jednání, se nazývá manipulátor. Často využívá slabých stránek ostatních lidí a svého charismatu, nebo zkrátka jedná tak, aby vzbudil sympatie. Používá obecná tvrzení a fráze jako „vždy”, „všichni”, „nikdo” apod. Lichotky, příkazy a zákazy jsou další oblíbenou zbraní manipulátorů.

Druhy manipulace

Manipulací máme několik druhů, které rozdělil Jeroným Klimeš, např. na:

  • přímé, kdy manipulátor obchází vůli manipulovaného (rodič udělí zákaz, pedagog zadá domácí úkol...)
  • nepřímé – manipulátor obchází vědomí oběti, která netuší, že se děje něco, co na ni má negativní dopad (opisující žák, nelegálně stahující uživatel...)
  • dalšími druhy jsou např. pomluvy, citové vydírání, svalování viny nebo „nálepkování“

Z koně medvědem

Zároveň do manipulace patří i upravování fotek nebo filmových snímků za účelem zdramatizování atmosféry nebo naopak k jejímu zesměšnění . Příkladem může být nedávno zveřejněný obrázek Vladimíra Putina, na kterém „osedlal” medvěda místo koně.

Shrnutí

Rozvoje se manipulace dočkala v době 2. světové a následně i během studené války, kdy noviny uváděly různé dezinformace a koláže. Slavným příkladem může být „shazování Mandelinky bramborové americkými imperialisty“, jen si to vygooglete...

Bohužel zatím nelze říci, že existuje konkrétní obrana proti manipulaci. Stačí být jen sebevědomý, odmítat žádosti agresora a mít jasnou představu o svých právech a o tom, co si mohu, nebo nemohu dovolit. Nejlepší je být přesvědčen o své pravdě.

Abychom nechápali manipulaci jen negativně, tak bych rád uvedl, že tyto praktiky mohou být i prospěšná např. v psychologii nebo diplomacii.

Na závěr bych rád uvedl citát Barbory Polákové, který je dle mého názoru krásnou definicí manipulace a fake news celkově:

“Když se to tak prosimtě říká, se to prosimtě ví!”


Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Manipulace | www.cpress.cz/nejlepsi-kniha-o-fake-news-2

autor: Jan Lexa